Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

TIETOSUOJASI ESKIMON VERKKOKAUPASSA

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Eskimon verkkopalvelua osoitteessa eskimofinland.fi ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjä

Fredman Operations Oy
Eurajoentie 10
27230 LAPPI

 

Fredman Operations Oy huolehtii tietosuojasi säilymisestä internetissä sekä henkilötietojesi käsittelystä henkilötietolain mukaisesti. Toivomme, että sinä säilytät käyttäjätunnuksesi ja salasanasi huolellisesti ja tutustut verkkokaupastamme löytyviin ehtoihin ja selosteisiin.

 

Verkkokaupan asiakaspalvelu ja rekisteriä hoitava taho

Puh. +358 (0) 10 411 0600
Puhelun hinta: 8,35snt/puhelu + 16,69snt/min (alv 24%)

e-mail: asiakaspalvelu@fredmangroup.com

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Fredman Operations Oy

Kristian Wessberg / Niina Aaltonen

Eurajoentie 10
27230 LAPPI

 

Rekisterin nimi

Eskimo verkkopalvelun asiakastietokanta. 

 

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri sisältää henkilötietoja Eskimon verkkokauppaan ja Eskimo-klubiin rekisteröityneistä asiakkaista.

 
Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottamiseen, henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen, jäsentietojen ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä palvelun tekniseen toteuttamiseen.

 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista: käyttäjätunnus ja salasana, käyttäjän ilmoittama etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoitteet, puhelinnumerot, yritys ja muut käyttäjän ilmoittamat tiedot. Palvelun tekniset evästeet keräävät teknistä ja muuta tietoa palvelun käytöstä. Tiedot verkkokaupan tilauksista ja toimituksista.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena.
Asiakassuhde syntyy, kun
a) asiakas rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi tai
b) tilaa tavaraa
c) liittyy Eskimo-klubiin.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän rekisterin käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt rekisterinpitäjän työntekijät tai rekisterinpitäjän lukuun toimiva palvelun tuottaja, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, kuten palomuurilla, kulunvalvonnalla sekä hallitulla käyttöoikeuksien myöntämisellä. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Jos tiedoissa on virheitä tai puutteita tai jos ne ovat turhia, voit pyytää niiden korjaamista. Tarkistuspyynnöt voi tehdä sähköpostilla: asiakaspalvelu@fredmangroup.com.

Oheisilla lomakkeilla rekisteröidyt voivat hakea tietojaan tai pyytää muutosta rekistereistä:

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi tehdä liittyessään Eskimo-klubi -asiakkaaksi, uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään (ks.kohta rekisteriä hoitava taho).